10/31/2014

Järkkärin takana

                                            f16                                                                                                                   f4.8
Joo mä unohin mun kameran kotiin ja näistä vanhoista kuvista oon hukannut ne tiedot eikä niitä ole enempää, anteeksi anteeksi. Kerron nyt vaan mitä muistan järkkärin käytöstä.
Aukon suuruus vaikuttaa siihen miten taustalla olevat asiat näkyvät kuvassa (ylemmät esimerkit). Aukko merkitään f-merkillä, mitä suurempi luku, sitä pienempi aukko ja sitä tarkempana kuvat näkyvät taustalla. Taas jos on pieni luku, isompi aukko ja tausta näkyy epäselvänä. Aukon suuruutta voi muokata ainakin Nikonilla valintakiekosta valitsemalla kohdan A.
Valotusta säätämällä saadaan valittua loogisesti miten valoisia kuvia halutaan ottaa. Alemmissa esimerkkikuvissa on ali- ja ylivaloittunut kuva.
Suljinaikaa säätämällä voidaan vaikuttaa näkyykö liikkuva kohde tarkasti vai epäselvästi.
Alla olevista kuvista (jotka opettajamme Jori on itse tehnyt) näkee miten suljinaika merkitään, sekä niistä saa paremman käsityksen muistakin järkkärin ominaisuuksista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti